Poskytujeme kvalitné služby založené na princípe
dočasného prenájmu pracovnej sily.
Ponúkame  profesionálne služby s vysokou pridanou hodnotou
a v súlade s platnou legislatívou

 

Kontaktujte nás