O nás

Naša spoločnosť pôsobí na trhu pracovných síl už niekoľko rokov .
Na Slovensku pokrýva svojím dosahom územie Slovenska.

Spoločnosť MOD-Plastik s.r.o. Vám zaistí dodanie pracovníkov do
výroby na dlhodobé obdobie a flexibilných zamestnancov na dobu
určitú a neurčitú.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu pracovných síl už
niekoľko rokov. Spolupracujeme s českou personálnou agentúrou, pre ktorú zabezpečujeme pracovníkov do výroby.

Spoločnosť má záujem rozšíriť spoluprácu s inými
firmami v iných oblastiach výroby a taktiež expandovať
na trhy iných krajín

V oblasti výroby: – elektrovýroby (montáž káblových zväzkov,
montáž televíz. obrazoviek, montáž telekomunikačných
prístrojov)

spoločnosť mod-plastik s.r.o. zaistí

Rýchle riešenie nedostatku pracovných síl v období nárazových zákaziek a výrobných špičiek

Pravidelné a stabilné zaistenie pracovníkov na vopred vytipované práce

Zníženie presčasových hodín
kmeňových zamestnancov

Zníženie presčasových hodín
Zníženie nákladov na zaistenie flexibilných pracovných síl

Jednotlivé profesie našich pracovníkov

Operátor plastovej výroby

Manipulačný pracovník

Montážne práce

Montáž viazania

Práce na lise

Montáž káblových zväzkov

Montáž elektro výrobkov

Skladoví pracovníci

Vodič VZV

Elektrikár

Zvárač

referencie firiem